Wat kan Buro Jet voor u betekenen

 

U kunt bij mij terecht voor een tuinontwerp, beplantingsplan, erfinrichtings- en landschapsplan. Een landschapsplan, ruimtelijk kwaliteitsplan of landschappelijke onderbouwing is nodig wanneer sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan (zoals bij de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en rood voor rood) of bij ingrijpende aanpassingen van de landschapsstructuur. Graag kijk ik met u mee naar de mogelijkheden en kansen en zet deze om in een gedegen en doordacht ontwerp.     

Ik werk samen met deskundigen op gebied van groen en blauwdiensten en landelijk gebied. Wellicht kan ik voor u bemiddelen bij dienstverlening rondom functieverandering landelijk gebied, landschapsbeheer of verkoop.

Een tuin of landschap staat nooit op zich. Het is altijd in relatie met zijn omgeving, met het omliggende landschap. Beide hebben ten alle tijden gewild of ongewild invloed op elkaar. Deze invloed zie ik als een uitdaging in een ontwerp. Hoe fantastisch is het tegelijkertijd het landschap te verfraaien en een bijdrage te leveren aan een duurzame kwalitatief waardevolle leefomgeving. 

Klik om afbeelding te vergroten

Bestaande situatie

Klik om afbeelding te vergroten

Landschappelijke inpassing woningen