Portfolio

Een greep uit mijn werk: 

aanvragen ruimtelijk kwaliteitsplan


Ruimtelijk Kwaliteitplan

In opdracht van Regtervoort Rentmeesters & Taxateurs

Het gaat om herontwikkeling van een perceel met gebruik van Rood voor Roodregeling, waarbij het gecombineerde bouwrecht van een slooplocatie elders ruimte geeft voor bouw van twee woningen. Het perceel ligt in een landelijk gebied bij de entree van Rijssen en vraagt om zorgvuldige integratie van bestaande landschap en nieuwe ontwikkeling.


Landschapsplan vergroten


Combineren van meerdere duurzame belangen kan ook gewoon mooi zijn en passen bij een zich ontwikkelende en gevarieerde bebouwingsrand:

fotobewerking voor en na vergrotenfotobewerking voor en na vergroten


Erfinrichtingplan

In opdracht van Het Ruiterpad, Rentmeester NVR

erfinrichting vergroten

Bestaande situatie

erfinrichting vergroten

Uitgangspunten

erfinrichtingsplan vergroten

Voorstel erfinrichting

Erfbeplanting omsluit mooi de nieuwe woning op de overgang van het landgoederenlandschap en het open broekland. Lange zichtlijnen blijven behouden evenals het accent vanaf de weg op de historische boerderij. Een hoogstamboomgaard kan het weiland een extra bestemming geven, waarbij de natuur- en belevingswaarde wordt versterkt.

fotobewerking voor en na vergroten

Oude boerderij en nieuwbouwschuren concurreren met elkaar

fotobewerking voor en na vergroten

Opgaande beplanting rond nieuwbouw versterkt accent op oude boerderij

fotobewerking voor en na vergroten

Oude boerderij wordt mooi omkaderd en landelijkheid en beleving wordt versterkt

Stageopdracht bij Landschap Overijssel, Dalfsen:

aanvragen rapport metropolitaan park lonnekerveld

Onderzoeksrapport:

Metropolitaan Parklandschap binnen stedendriehoek

Onderzoeken van een integrale gebiedsvisie voor het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal, met nadruk op het cultuurlandschap en de onderlinge verbindingen.

Hierbij heb ik me gericht op een metropolitaan parklandschap, dat ruimte biedt aan functionele infrastructuur, stedelijk uitloopgebied en het versterken, verbinden en beleefbaar maken van de bijzondere cultuur en natuur.


poort metropolitaan park lonnekerveld vergroten

Metropolitaan landschap
Stadsuitbreiding is niet meer los te zien van het omliggende landschap. Het vormt er één geheel mee. Het versterkt elkaar en geeft identiteit, maar ook beperkingen en barrières.

Op de kaart de stedendriehoek Oldenzaal, Enschede en Hengelo als onderdeel van Netwerkstad Twente.


Klik om afbeelding te vergroten


 

Klik om afbeelding te vergroten


Een greep uit het rapport:

visieschema als draagvlakversterker vergroten

 

plankaart metropolitaan park lonnekerveld vergroten

 

park publieke watertuin vergroten
multifunctioneel gehuchtje vergrotenfruitsingel vergroten


herdenkingspark vergroten


uitloopgebied steden vergroten


Posterpresentatie 

afstudeeropdracht

'Hogeschool Van Hall Larenstein Tuin- en Landschapsinrichting'

De stadsrand rond het Uithofterrein bij Utrecht is verbonden met het omringende landschap en dient als uitloopgebied voor de stad Utrecht. Er is aandacht voor routes, klimaatadaptatie, ecologie en wonen.

poster nature meets city openen
poster nature meets city openen